Sigortana Bak

Siz ailenizle keyfinize bakın, biz sigortanabak’arız....

  İMM Nedir?

  İMM, kaza sonucu araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi, manevi ve bedeni zararlarını karşılayan sigortadır. Bir kaza olduğunda karşı tarafa verilen maddi ve bedeni hasarlar öncelikle zorunlu trafik sigortası limitlerince karşılanır. Bu limitleri aşan kısımda ise İMM devreye girer.  İMM sigortası almak için kasko alınması şart değildir. Zorunlu trafik sigortasının olması İMM almak için yeterlidir. 

  İMM Ne İşe Yarar?

  İMM sigortası kaza sonucu ortaya çıkabilecek yüksek hasar masraflarına karşı araç sahibinin bütçesini koruma altına alır. Trafik kazalarında küçük bir hasar bile maliyeti çok yüksek sonuçlara neden olabiliyor. Kaza sonucu hasar masraflarına karşı İMM nasıl bir güvence sağlar bir örnekle açıklayalım;

  • Trafik kazası sonucu kusurlu olan tarafın karşı tarafın aracına 250.000 TL’lik bir zarar verdiğini düşünelim.
  • Öncelikle kusurlu olan tarafın trafik sigortası hasar masrafını karşılamak için devreye girer. 2023 yılı için belirlenen 120.000 TL’lik limit ile karşı tarafın hasarı karşılanır. Geriye 130.000 TL’lik ödenmeyen masraf kalır.
  • Bu aşamada İMM sigortasının önemi ortaya çıkar. Eğer kusurlu araç sahibinin İMM sigortası yoksa 130.000 TL’lik masrafı kendi bütçesinden karşılaması gerekir. İMM sigortası var ise geriye kalan hasar masrafını ihtiyari mali mesuliyeti poliçesi karşılar.
  • Burada önemli bir diğer nokta da İMM sigortasının limitleridir. Örnekte açıkladığımız gibi geriye kalan hasar masrafı İMM’nin limitleri dahilinde ödenir. Yani İMM limitinin yüksek ve kapsayıcı olması bütçenin maddi olarak tam olarak korunmasına fayda sağlar.

  Yukarıdaki örneğimiz sadece maddi hasar içindi. Şimdi bedeni hasarlara değinelim. Eğer kaza sonucu karşı taraftaki kişilere bedeni zarar verildiyse yine trafik sigortasının sağlık gideri ve ölüm-sakatlanma teminatları devreye girer. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısımda ise İMM sigortası sağlık giderlerini ve bedeni hasar masraflarını karşılar. İMM limiti hem maddi hem sağlık giderleri için ortaktır. Örneğin 10.000.000 TL limitli bir İMM sigortan var, trafik sigortası limitlerinin yetmediği aşamada maddi ve sağlık hasarları 10.000.000 TL dahilinde ödenir. Günümüzde hem araç onarım masraflarının hem de sağlık giderlerinin yükselmesi sonucu İMM avantajlı bir koruma alanına sahip olmana fayda sağlar.

  İMM Limitleri Nedir, Nasıl Seçilir?

  İMM limiti, karşı araca ve üçüncü kişilere verilen hasarların limit dahilinde ödenmesini ifade eder. İMM limitleri sigorta ürünlerinin kapsamına göre değişebilir. 3.000.000 TL, 10.000.000 TL gibi limitli ve sınırsız İMM olarak adlandırılan limitsiz paket seçenekleri mevcuttur. İhtiyaçlarına ve bütçene göre İMM paketini kendin seçebilirsin.

  10.000.000 TL gibi limiti olan paketler belirli bir sınır dahilinde hasarı karşılar. Limitsiz İMM seçeneğinde ise hasar masraflarının karşılanması için bir sınır bulunmaz, çok yüksek zararlar bile İMM kapsamında ödenir. Günümüzde kazalarda ufak hasarlar bile maddi açıdan yüksek tutarlara neden olabiliyor. Bu açıdan İMM sigortasında limitlerin ne kadar olduğu da bir hayli önem kazanıyor.

  ×